Milevský relikviář

V jarních měsících roku 2020 byla detailně speleologicky a archeologicky zkoumána soustava dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku.

Jedná se o poměrně složitý komplex prostor, ukrytých v mohutné románské zdi. Sestává z těžko přístupné vstupní chodby, rozšířené trezorové místnosti a další (pro člověka) nepřístupné dutiny, která vede z trezorové místnosti dále na východ.

Během výzkumu trezorové místnosti se podařilo objevit a vyzvednout druhotně uložené lidské ostatky a zlomky ozdob z drahých kovů (zlato, stříbro, stříbro žárově zlacené). V nepřístupné dutině na východě byl pak za velkým kamenem ukryt dřevěný relikviář, zdobený zlatem a stříbrem. V relikviářové schráně byla uložena jedna z nejposvátnějších křesťanských relikvií – hřeb z Pravého kříže …

Relikviář

Schrána na relikvie. V tomto obalu jsou relikvie uloženy nebo často i vystaveny. Tento často zdobný obal se svým obsahem je předmětem uctívání u mnoha náboženství. Bývají proto umístěné v chrámech, či jiných posvátných místech a pokladnicích. V buddhistických, křesťanských, hinduistických a dalších chrámech jsou často vystavovány na oltářích a v kaplích. Za nejcennější (primární) jsou považovány těla či části těl proroků a světců. Věřící jsou přesvědčeni, že ostatky či jiné relikvie v sobě nesou posvátnou moc či sílu a pomáhají například při uzdravení. 

Youtube

© Atelier Havelka for milevskyrelikviar.cz