Jiří Šindelář

geoinformatik

geo@geo-cz.com

Pavel Břicháček

archeolog

pavel.brichacek@centrum.cz

Pius Zdeněk Vágner

představený Milevského kláštera

pius.7.vagner@gmail.com

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
www.strahovskyklaster.cz/kontakty

Youtube

© Atelier Havelka for milevskyrelikviar.cz