Klášter Milevsko

Milevský klášter je nejstarším klášterem v jižních Čechách. Založen byl v osmdesátých letech 12. století místním feudálem Jiřím z Milevska a prvním opatem Jarlochem. Ve středověku, do husitských válek, byl milevský klášter jedním z nejbohatších klášterů Českého království. Za husitských bouří byl klášter vypleněn a pobořen.

Traduje se, že tehdejší opat nechal ukrýt klášterní poklad na nedalekém rožmberském hradě Příběnice. Po dobytí Příběnic husity (listopad 1420) měl být klášterní poklad zničen. Nové nálezy však ukazují, že premonstráti své cennosti rozdělili do několika částí a každou z nich ukryli na jiném místě. Nejcennější věc, kterou v milevském klášteře uchovávali, hřeb z Pravého kříže, nikam neodváželi a ukryli důmyslně v útrobách kostela sv. Jiljí.

Relikvie byla nalezena až po dlouhých šesti stech letech, v roce 2020.

Historie premonstrátů

  • Řád premonstrátů byl založen sv. Norbertem v roce 1120.
  • Jako samostatný řád jsou premonstráti potvrzeni papežem Honoriem II. v roce 1126.
  • Název premonstráti vznikl podle mateřského kláštera ve francouzkém Prémontré, poblíž burgundského Laonu.

Více informací o premonstrátském řádu naleznete na stránkách Strahovského kláštera – TŘETÍ ŘÁD SVATÉHO NORBERTA

Youtube

© Atelier Havelka for milevskyrelikviar.cz