Link to: Milevský relikviářLink to: Klášter MilevskoLink to: Pro novináře

V jarních měsících roku 2020 byla detailně speleologicky a archeologicky zkoumána soustava dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku…

…Během výzkumu trezorové místnosti se podařilo objevit a vyzvednout druhotně uložené lidské ostatky a zlomky ozdob z drahých kovů (zlato, stříbro, stříbro žárově zlacené)…

chci vědět více….

Pravý kříž (též Svatý Kříž)

Tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.
Zbytky Pravého kříže (a další pašijové relikvie) nalezla při své pouti do Svaté země sv. Helena a ve 4. století je přivezla do Říma.

Youtube

© Atelier Havelka for milevskyrelikviar.cz